تفاوت بانك مركزي اسلامي با بانك مركزي غيراسلامي چيست؟

سوال بي جواب من : چرا قانون بانكداري بدون ربا، در نرخ بهره بانك مركزي سكوت كرده است ؟

جواب به اين سوال ؛ ربوي بودن ذات بانك را برملا ميسازد.

.

وقتي سخن از بانكداري اسلامي به ميان ميآيد، اولين چيزي كه به ذهن خطور ميكند، اعمال عقود بدون ربا در بانكها ست.

البته همين عقود بانكداري بدون رباي فعلي، ايرادات بسياري دارد و علما اشكالات اساسي وارد ميدانند. بقيه ي منتقدين هم ضعف اجرايي را علت وجود مشكل ميدانند.

از نظر من، قانوني كه از سال 62 تا حالا نتيجه ي قابل قبولي نداشته و بانكدار و مردم و علما و مسئولين همه شاكيند، قانون اشكال دارد و ساختار بايد مجددا طراحي گردد.

اما در اين مقاله فرض ميكنم همه ي عقود صحيح هستند و همه ي مردم و بانكدار و دولت و علما از عملكرد بانكها راضيند و شعب بانكي دقيقا همه ي جزئيات احكام اسلام را اجرا ميكنند و هيچ اشكال شرعي بر شعب بانكي وجود ندارد.

.

13930205112813662603094

.

با فرض محال فوق، يك سوال وجود دارد. بانك مركزي چگونه ميتواند اسلامي عمل كند؟

به طور مثال؛ بانكي، يك قرارداد مضاربه دارد كه برآورد كارشناسان نشان ميدهد 90% سود ساليانه وجود دارد. بانك طبق قانون اسلامي ميتواند در مضاربه 45% سود دريافت كند. اما بانك مركزي اجازه نميدهد.

بانك مركزي مرجع رسمي تعيين نرخ بهره در همه كشورها است. بانك هاي تجاري هم موظفند طبق دستور بانك مركزي بهره بگيرند و بهره بدهند.

بي توجهي به نرخ بهره بانك مركزي و تمركز بر عقود بانكي ، منجر به بروز تناقضات آشكار در پارادوكس بانكداري بدون ربا ميشود. عامل اصلي اجرايي نشدن قانون “اجتماع نقيضين” بانكداري بدون ربا ، را بايد در نرخ بهره بانك مركزي جستجو كرد.

.

علماي بزرگوار در موضوع نرخ بهره بانك مركزي به سرعت قانع ميشوند. استراتژي من هم در مواجهه با ايشان اصرار بر اعلام اشكال شرعي نرخ بهره مركزي ست.

مسلما عكس حضرت امام روي پول كه كاركرد آن را تغيير نميدهد.

جنگ بين شوراي فقهي و بانك مركزي بايد حذف نرخ بهره بانك مركزي باشد. با ضربه زدن به اين قسمت، دومينوي بانكي فرو ميريزد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*

code