ربا چرا ، چگونه و چقدر ريشه دوانده است؟

چند سوال مبنايي ديگر وجود دارد، كه در اين مقاله پاسخ ميدهم.

سعي ميكنم پيش فرض هاي واضح را بيان نكنم.

.

سوال1- ریشه ربا چیست؟

ريشه ربا همانند ساير گناهان در نفس انسان و پيروي از شيطان است.

همه تلاش شيطان ، گمراه كردن دوستان اهل بيت است. شيطان بزرگ هم در اين راستا برنامه ريزي و عمليات ميكند.

مثلا ؛

شيطان رجيم از طريق وسوسه نفس، غريزه جنسي انسان را به سمت زنا ميبرد و سپس شيطان بزرگ برايش نظام سازي ميكند.

شيطان رجيم از طريق وسوسه نفس، آزادي خواهي انسان را به سمت لاابالي گري ميبرد و سپس شيطان بزرگ برايش نظام سازي ميكند.

شيطان رجيم از طريق وسوسه نفس، قدرت طلبي انسان را به سمت استعمارگري ميبرد و سپس شيطان بزرگ برايش نظام سازي ميكند.

شيطان رجيم از طريق وسوسه نفس، هيجان طلبي انسان را به سمت قمار ميبرد و سپس شيطان بزرگ برايش نظام سازي ميكند.

شيطان رجيم از طريق وسوسه نفس، كنجكاوي انسان را به سمت غيبت ميبرد و سپس شيطان بزرگ برايش نظام سازي ميكند.

و نهايتا شيطان رجيم از طريق وسوسه نفس، طمع انسان را به سمت ربا ميبرد و سپس شيطان بزرگ برايش نظام سازي ميكند.

.

پس ريشه ربا در طمع انسان است. سپس شيطان بزرگ ربا را سازماندهي كرده و در قالب نظام اقتصادي ، اجرا مينمايد. وقتي سيستم اقتصادي ربوي فراگير شد، مومناني كه از ربا متنفرند هم در دام سيستم شيطان ميافتند و دچار ربا و طمع ميشوند.

در مرحله ي بالاتر ، مومناني كه دچار دوگانگي شده اند و ربا را غيرقابل اجتناب ميدانند، مدافع شيطان شده و در جبهه كفر قرار ميگيرند و ولايت طاغوت را ميپذيرند.

اين استراتژي شيطان است كه اگر حسين را ياري نكردي، كاري ميكند كه خودت اباعبدالله را به قتل برساني.

داستان كوتاه “ويروس” آقاي سيد مهدي شجاعي ، سيستم اجراي گناه را توصيف ميكند.

.

سوال2- چگونه ریشه ربا را قطع کنیم؟

قطع ريشه ربا در قطع ريشه طمع است. طمع فردي باعث بروز رباي شخصي ميشود و طمع اجتماعي سيستم اقتصاد ربوي را شكل ميدهد.

وقتي طمع اجتماعي سيستم اقتصاد ربوي را شكل داد، حالا اگر طمع هم نداشته باشيد و فقط بخواهيد يك زندگي عادي داشته باشيد، در دام ربا ميافتيد.

در سيستم اقتصادي ربوي ، قانون و دولت و دادگاه ، مدافع ربا ميشوند و عرصه را بر مخالفان ربا تنگ ميكنند.

پس براي خشكاندن ريشه ي ربا بايد همزمان با كاهش طمع ، سيستم اقتصادي را از آلودگي پاك كرد.

اما براي اصلاح نظام اقتصادي ، دو راه وجود دارد : جنگ منظم و جنگ نامنظم

اين فايل صوتي استاد پناهيان درباره جنگ نرم نامتقارن را گوش كنيد :

پول طلا جنگ نامتقارن است و پاشنه آشيل دشمن را هدف ميگيرد كه اتفاقا بسيار هم شكننده است.

.

سوال3- فرهنگ سرمایه داری چگونه به ربا دامن می‌زند؟

كاپيتاليسم طمع انسان را مبناي گردش چرخ اقتصاد قرار ميدهد و در اين راستا نظام اقتصادي خود را تدوين مينمايد. هرچه طمع به مصرف بيشتر باشد، دلار بيشتري لازم است و صاحبان نظام سرمايه داري، تسلط بيشتري خواهند داشت.

در سيستم اقتصادي پول مبنا ، اگر پول را فقط نگه داريد ضرر ميكنيد. سيستم طوري طراحي شده كه يا پول به مصرف برسد و يا در سيستم بانكي با نرخ بهره تنزيل گردد.

در اين سيستم، بانك مركزي مسئول حفظ تعادل عرضه و تقاضاي پول ، با نرخ بهره است. پس مصرف بيشتر نياز به پول بيشتر دارد و صاحبان سيستم را تقويت ميكند.

در اين سيستم بانك ها هر روز قوي تر ميشوند و كار واقعي هر روز ضعيف تر.

سيستم هاي هرمي با ساختاري مشابه ، سود را به راس هرم منتقل ميكنند و زيرشاخه هايي كه جهان دوم و جهان سوم ناميده ميشوند بايد بيشتر كار كنند تا راس هرم تقويت گردد.

نرخ انتقال منافع به راس هرم ، همان نرخ بهره آمريكاست كه با توجه به شرايط توسط صاحبان فدرال رزرو تعيين ميگردد.

.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*

code