مباني بت شكن

چند سوال مبنايي وجود دارد، كه در اين مقاله پاسخ ميدهم.

البته عادت به اختصار دارم و سعي ميكنم پيش فرض هاي واضح را بيان نكنم.

.

1- علم توحیدی چیست؟

علم يك واژه قرآني ست كه خداوند به هركس كه بخواهد عطا ميفرمايد تا او را هدايت نمايد.

علم ميتواند منفعت داشته باشد و يا بدون منفعت باشد. منفعت علم ، خوف از خداوند سبحان است.

با اين تعريف دانسته هايي كه در جهت شناخت خدا باشند، علم توحيدي هستند و در غير اينصورت غيرتوحيدي هستند.

مثلا دانش هسته اي كه در جهت تقويت حكومت اسلامي باشد علم توحيدي ست و درغير اينصورت همان دانش هسته اي، مشركانه است.

البته اين موضوع در علوم انساني بيشتر جلوه ميكند. مثلا روابط جنسي كه در جهت خانواده و تقويت بنيان جامعه اسلامي باشد عشق توحيدي ست و در غير اينصورت زنا ست.

.

2- آیا علم اقتصاد، توحیدی است؟

آنچه در عرف، علم اقتصاد ناميده ميشود و در دانشگاه ها تدريس ميشود، حداقل توحيدي نيست. چون هيچ يك از مباني اش را از قرآن و ائمه نگرفته است. هيچ كس هم ادعا نميكند مباني اقتصاد غربي از اسلام گرفته شده است.

در خوشبينانه ترين حالت و اضطرار، ميگويند با اسلام سازگار است؛ كه باز هم توحيدي نميشود.

مثلا حمل و نقل ماشيني را هيچ كس ادعا نميكند توحيدي ست؛ نهايتا ميگويند با اسلام سازگار است و منعي ندارد.

اما صدقه يك عمل توحيدي ست و از مباني اسلامي بيرون آمده است ؛ هرچند در بين كفار هم رايج باشد.

.

3- اقتصاد ربوی یعنی چه؟

اقتصاد ربوي يعني يك سيستمي، كه ربا را به صورت سازمان يافته وارد فرآيندها و تعاملات جامعه ميكند.

در واقع اگر يك رباخور در يك محله وجود داشته باشد و افرادي از او ربا بگيرند، اقتصاد ربوي نشده است. ولي وقتي همان رباخور عملش را با قوانين اقتصادي كشور تنظيم كرده و به كار خود ادامه دهد، اقتصاد ربوي ست.

اقتصاد ربوي سيستمي ست كه شرايطي ايجاد ميكند كه اگر وارد ربا نشوي از پيشرفت اقتصادي عقب بماني و مضر به حال جامعه شناسايي شوي.

اقتصاد ربوي ، ميتواند نامش را از ربا به نرخ بهره و از قرض ربوي به عقود ؛ تغيير دهد.

اقتصاد ربوي موجب ميشود هر معامله اي كه مشمول زمان ميشود دچار ربا شده و يا گرد ربا بر آن بنشيند.

.

4- اشکال ربا در نظام معیشتی مردم به چه صورت است؟

ربا هم مانند زنا شكل هاي زيادي دارد كه محل بحثش نيست. بهتر  است بپرسيم كه اقتصاد ربوي چگونه وارد مراودات جامعه ميشود؟

پول اعتباري، ابزار اصلي اقتصاد ربوي فعلي براي نفوذ به معاملات جامعه است. همه ي معاملات و ارزش گذاري ها و اهداف با معيار پول اعتباري تنظيم ميگردد.

مثلا ايران و تركيه قرار ميگذارند مبادلاتشان را تا 30 ميليارد دلار افزايش دهند. سيستم اقتصاد غربي با استفاده از دلار در اين معامله نفوذ كرده و ربا را شكل ميدهد.

اولا ايران و تركيه معامله كرده اند ولي آمريكا سود برده است. ثانيا خود ايران ممكن است امروز گاز بدهد و سه ماه بعد پولش را بگيرد كه مبلغش (ارزشش) با نقدي بودن متفاوت ميشود. در اين مدت بايد محاسبات ربوي براساس نرخ بهره بانك مركزي آمريكا لحاظ گردد.

اين اتفاق وقتي يك ماشين ميخريد هم صادق است. قيمت نقد و قيمت مدتي با توجه به نرخ بهره بانك مركزي ايران و بانك مركزي آمريكا متغير است. اگر تفاوت قيمت صرفا به علت مدت زمان پرداخت باشد عيبي ندارد ولي وقتي وابسته به نرخ بهره ميشود ربوي ست.

.

5- کلمه بانک به چه معنا است؟

هر كلمه اي معرف يك مفهوم ذاتي ست. براي شناسايي مفهوم ذاتي هر كلمه ، آن مفهوم را حذف كنيد.

مثلا شراب كلمه اي ست كه مفهوم ذاتي اش مست كنندگي ست. اگر مست كنندگي را از شراب بگيريد ديگر شراب به آن گفته نميشود. ولي اگر طعم دهنده هاي امروزي را از شراب حذف كنيد همچنان شراب است.

مثلا زنا كلمه اي ست كه مفهوم ذاتي اش روابط جنسي نامشروع است. اگر نامشروعي يا روابط جنسي را از آن بگيريد ديگر زنا نيست. ولي اگر بوسيدن را حذف كنيد همچنان زنا وجود دارد.

چون بانك يك مكان است مثالم را به صورت مكاني مطرح ميكنم.

مثلا شهرداري يك مكاني ست براي انجام امور شهري. اگر امور شهر را از شهرداري بگيريد، ديگر شهرداري نيست. اما اگر آبسردكن را از داخل شهرداري بگيريد هنوز شهرداري ست.

هتل، مکان اسکان موقت است. اگر این کارکرد را از هتل بگیرید دیگر هتل نیست. اما اگر پذیرش آنلاین را از هتل بگیرید هنوز هتل است.

مسجد مكاني ست براي عبادت الله. اگر عبادت الله را از مسجد بگيريد و مثلا عبادت اهورامزدا انجام شود ديگر مسجد نيست. اما اگر محراب را از مسجد حذف كنيد يا امام جماعت نداشته باشد همچنان مسجد است.

اما بانك

سوال : چه چيزي را از بانك حذف كنيم ديگر بانك نيست ؟

گزينه ها :   الف) قرض الحسنه   ب) صندلي انتظار   ج) سيستم الكترونيك   د) اسكناس كاغذي   ه ) بهره

براي سهولت در رسيدن به پاسخ ، بانك 90 ساله ي سپه را بررسي كنيد. در واقع جزء لاينفك بانك در همه زمان ها و مكان ها نرخ بهره است.

پس اگر بهره را همان ربا در نظر بگيريم ، مفهوم ذاتي بانك ، مكان ربا ست. براي معادل سازي فارسي، من “رباخورخانه” را بهترين معادل فارسي ميدانم كه با شاخص هاي فرهنگسراي فارسي تطبيق دارد. تاريخچه و كاركرد دقيقا منطبق است.

نگران استفاده هم نباشند، چون مردم به سرعت اين واژه را استفاده خواهند كرد و استقبال ميشود. همانطور كه كلمه “آسان سر” يعني سر خوردن آسان به جاي “الويتور” جا افتاد. در ضمن، اداره اماكن موظف است، سردر بانك را به رباخورخانه تغيير ميدهد.

البته در 70 زبان زنده موجود در گوگل ترانسليت كه بررسي كنيد، هيچ زباني ترجمه نكرده اند و همگي از همان لفظ بانك استفاده ميكنند.

.

6- ربا از دیدگاه شما چیست؟

تعريف مختصر و مفيد ربا : دريافت افزونه بر پرداخت ، به علت به مرور زمان

saat

.

.

البته مباحث فوق ، كلاسيك و دانشگاهي بود. بت شكن خيلي به اين وادي ها تعلق ندارد.

بت شكن مباني اش را از دوك نخ ريسي مادربزرگش گرفته است.

مبناي بت شكن، گلوي پاره ي حضرت علي اصغر است. شمر زمانه هم آمريكاست. نابودي دلار هم وظيفه ماست.

مبناي بت شكن، پول طلاي اميرالمومنين عليه السلام است.

مبناي بت شكن، شرمندگي ما از بدبختي غيبت حضرت وليعصر (عج) است كه داريم شيطان بزرگ را تقويت ميكنيم.

مبناي بت شكن، فرمان جهاد نائب امام زمان (عج) بر فتح آخرين سنگر اقتصادي دشمن است. هرکسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند یک حرکت جهادی انجام داده است. (امام خامنه ای 1/1/94)

images

.

از ماندن در مباني فراري هستم. روش دوست عزيزم آقاي جليلي را در جشنواره عمار بيشتر ميپسندم كه ميگفت؛ يكي يكي و دوتادوتا قيام كنيد، اين همه ماندن در مباني كافيست. نكند همين طور در مباني فلسفي جنگ بمانيم و تانك هاي دشمن از روي مان عبور كنند و هنوز در مباني باشيم.

.

پول طلا ؛ گذر از مباني به اقدام است.

.

سعي كردم مختصر و مفيد باشد. نظرات شما راهگشاست.

2 نظر

  1. اين جمله يعني چه ؟
    اگر تفاوت قيمت صرفا به علت مدت زمان پرداخت باشد عيبي ندارد ولي وقتي وابسته به نرخ بهره ميشود ربوي ست.

  2. براي پول ثابت و يا اعتباري ؛ معامله نقدي و اقساطي ميتواند قيمت متفاوتي داشته باشد.
    مثلا من خانه اي خريده ام به قيمت نقدي 400 سكه بهار آزادي. اگر بخواهم قسطي بدهم توافق كرده ايم به 10 قسط 40.5 سكه اي. اين تفاوت 5 سكه ربطي به نرخ بهره ندارد و تابع توافق ما در معامله است.
    اما قراردادهاي فروش اقساطي بانكها تابع نرخ بهره بانك مركزي ست. علت هم پول اعتباري ست.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*

code