12 نكته كليدي، كه درباره بركت بايد بدانيم.

 

Barekat2

ويژگي هاي پول بركت چيست ؟

 

1- ارزش ذاتي دارد و حاوي طلاست.

توضيح : طبق محاسبات بت شكن، يك گرم طلاي 14 عيار (58.5 درصد) كه الان با حدود 80 هزار تومان برابري ارزش دارد، بهترين گزينه در شرايط فعلي ست.

 

2- به شكل يك كارت پرس شده است.

توضيح : چون سكه ي معمولي امكان براده برداري و كاهش ارزش دارد، اين پيشنهاد كاربردي ارائه شده است. ضمنا حمل و نقل در جيب يا كيف پول را راحت ميكند.

 

3- غير قابل جعل است.

توضيح : مانند اسكناس هاي فعلي از ابزارهاي جلوگيري از جعل استفاده ميشود.

 

4- توسط بركت سراي مركزي ضرب ميشود و توسط نماينده امام عادل ، تائيد ميگردد.

عيار روي سكه بايد تحت نظارت يك نهاد عادل و غير ذينفع، قرار گيرد.

 

5- كاربرد بين المللي دارد.

از نظر ظاهري و اعتبار بايد قابل استفاده در همه جاي دنيا باشد.

 

6- ضرايب 0.01 تا 10 ضرب ميگردد.

توضيح : در شرايط فعلي كوچكترين پول معادل 800 تومان و بزرگترين واحد بركت معادل 800 هزار تومان است. (باارزشترين اسكناس فعلي دنيا 500 يورو معادل 2ميليون تومان است.)

توضيح 2 : البته ميتوان از نقره كه هر گرم آن معادل 0.02 ارزش طلاست هم استفاده كرد.

 

7- جامعه اختيار دارد از بركت يا ريال استفاده كند و اجباري  وجود ندارد.

تبيين : بركت در دهه ي 80 تورم منفي 11% داشته درحاليكه ريال تورم +17% داشته است.

 

8- بركت سراي مركزي ميتواند هر چقدر كه طلا دارد بركت ضرب كند.

با توجه به ارزش ذاتي طلا، تورمي ايجاد نميشود و حجم بركت موجود در جامعه گوياي قدرت اقتصادي كشور است.

 

9- بركت غير قابل تحريم است.

هيچ كشوري نميتواند انتقال طلا را تحريم كند. شاهد فعلي هم تحريم هاي ايران است كه براي طلا غيرممكن بود.

 

10- نقل و انتقالات بركت در سيستم الكترونيك شتاب و خودپردازهاي فعلي قابل انجام است.

اسكناس حاوي طلا در جيب جا ميشود و حواله هاي الكترونيكي آن ممكن است.

 

11- بركت تورم ندارد چون معامله كالا به كالاست و يك كالا طلاست.

تورم منفي هم وجود دارد چون حجم طلا ثابت است ولي كالاهاي ديگر مثل مسكن و آهن و ميوه افزايش توليد دارند.

 

12- مهمترين نكته : قرض توجيه اقتصادي پيدا ميكند و جاي ربا را را ميگيرد.

توضيح : ربا به حاشيه ميرود چون تورم بركت منفي ست و قرض الحسنه جاي ربا را ميگيرد.

 

Barekat2

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

*

code