شاخص ها

نذری دادن؛ تولید ناخالص داخلی (GDP) را کاهش میدهد!؟

✍نذری دادن؛ تولید ناخالص داخلی (GDP) را کاهش میدهد⁉️ "سیستم اقتصادی" غرب ، مکانیزم شیطان بزرگ برای تحقق اهدافش است و طبیعتا باید با "الگوی معیشت" اسلامی در تضاد باشد.⚔ با این پیش فرض؛ توسعۀ شاخصها در "سیستم اقتصادی"، باید در تقابل با پیشرفت شاخصهای "معیشت اسلامی" باشد. یعنی باید مطمئن باشیم؛ "پیشرفت" در شاخصهای غربی مساوی ست با "پسرفت" در شاخص های اسلامی و بالعکس.👉👈 مثال : یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی ، (تولید ناخالص داخلی GDP) است. ... ادامه مطلب »

جرخوردگی طبقاتی // ثروت 8 نفر = ثروت نصف انسانها

هنرنمایی پول اعتباری : ثروت 8 نفر معادل 3.6 میلیارد نفر     سازمان غیردولتی انگلیسی آکسفام در گزارشی با اشاره به این که در سال 2010 دارایی 388 نفر از ثروتمندترین افراد جهان معادل دارایی نیمی از جمعیت جهان بود نوشت: در سال  2016 ثروت فقط  هشت نفر از ثروتمندترین افراد جهان معادل با ثروت 50 درصد از جمعیت جهان (حدود 3.6 میلیارد نفر) شده است.آکسفام یک موسسه بین المللی در حوزه مبارزه با فقر و نابرابری در جهان ... ادامه مطلب »

شاخص هاي معيشت

شاخص، فرمولی ست که براساس آن میزان پیشرفت یک پارامتر بررسی میگردد. همچنین با یک شاخص میتوان افراد و وضعیت ها را مقایسه کرد. فرمول شاخص برای همه یکسان است و توسط یک مرجع بی طرف و براساس اطلاعات خام واقعی مقایسه میگردد. در واقع شاخص ها نشان دهنده مبانی فکری سیستم هستند و در راستای اهداف کلان تعریف میشوند. برنامه های عملیاتی ، بودجه و گزارشات سالیانه باید شاخص ها را به سمت مثبت، تحت تاثیر قرار دهند. در ... ادامه مطلب »